Pogrzeb Warszawa

Co zrobić po śmierci osoby w domu

Co zrobić po śmierci osoby w domu?

Jeżeli osoba odeszła w domu proszę :
- powiadomić lekarza ( z przychodni zmarłego ) bądź ( w nagłych przypadkach ) pogotowie ratunkowe numer 999 lub 112 (lekarz stwierdza zgon oraz wystawia protokół zgonu),
- powiadomić zakład pogrzebowy o śmierci osoby w domu,
- poprosić wybrany zakład pogrzebowy o odebranie osoby zmarłej z domu do kostnicy.
 
Posiadając protokół zgonu, prosimy lekarza pierwszego kontaktu, który leczył osobę zmarłą o kartę zgonu.
 
Wyżej wymienioną kartę proszę kilkakrotnie skopiować, gdyż w niej podana jest przyczyna śmierci, co może przydać się przy sprawach spadkowych, w wielu instytucjach np. ubezpieczeniowych, bankach.
 
Następnie udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (na terenie gminy, w której nastąpiła śmierć osoby) z:
- dowodem osobistym,
- paszportem,
- książeczką wojskową,
- kartą zgonu.
 
 
Zwierzchnik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie tych dokumentów przekazuje 3 akty zgonu. Od tej chwili zajmujemy się pochówkiem :
- idziemy do księdza oraz
- biura cmentarza.
 
Po pogrzebie kartę zgonu potwierdzoną przez USC oraz akt zgonu zostaje w ewidencji cmentarza.
 

Co_zrobic_po_smierci_osoby_w_domu_1

 

Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45

Menu