Pogrzeb Warszawa

Klepsydry Warszawa

Klepsydra Warszawa – poinformowanie opinii publicznej o śmierci osoby z danej społeczności. Zawarta jest w niej informacja o:
- osobie zmarłej,
- przebiegu ceremonii pogrzebowej,
- dacie śmierci,
- dacie pogrzebu,
- oraz inne wybrane przez Państwa informacje.
 
 
Klepsydra jest bardzo popularną formą przekazującą wybrane przez Państwa informacje. 
 

 

Klepsydry_Warszawa_1

Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45

Menu