Pogrzeb Warszawa

Pochówek dzieci nienarodzonych Warszawa

Pochówek dzieci nienarodzonych Warszawa.

Pochowanie dziecka nienarodzonego jest bardzo bolesne. Pomaga z poradzeniem sobie ze stratą, jaką ponieśliśmy oraz jest naturalnym sposobem odbycia żałoby. Rodzice dzieci nienarodzonych napotykają na liczne utrudnienia administracyjne przy próbie organizacji ceremonii pogrzebowej.
Prawa rodziców, przysługujące w organizacji pochówku dzieci nienarodzonych w Warszawie (decyzja należy do rodziców (co stanie się z ciałem dziecka)):
- mogą odbierać ciało dziecka, następnie zorganizować pogrzeb,
- bądź pozostawiają ciało dziecka w szpitalu.
Placówka szpitalna zobowiązana jest do wystawienia pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania Karty Zgonu (koniecznej do celów pochowania dziecka). Wymienione dokumenty należą się wszystkim dzieciom (płodowi, zarodkowi) bez względu na czas zakończenia ciąży. W Urzędzie Stanu Cywilnego rodzina uzyskuje skrócony akt urodzenia dziecka. Wydany odpis aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją - pełni rolę aktu zgonu. W przypadku decyzji odmownej wydania w/w dokumentów przez szpital, argumentowanej na przykład trudnościami z ustaleniem płci, rodzice mają prawo jej wskazania. Jest to tak zwane „uprawdopodobnienie płci” bazujące np. na odczuciach matki. Wymienione wyżej dokumenty są niezbędne do organizacji pochówku dziecka nienarodzonego.
 

 

Pochówek_dzieci_nienarodzonych_Warszawa_1

Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45

Menu