Pogrzeb Warszawa

Pochówek płodów Warszawa

Pochówek płodów Warszawa.
 
Nie jest ważne, w którym tygodniu ciąży zaszło poronienie. Rodzice mają pełne prawo do pochowania swojego dziecka. Jeżeli są trudności z ustaleniem płci, w dokumenty zostanie wpisana taka, jaką wybrali rodzice.
Każdy szpital z oddziałem ginekologiczno - położniczym zobowiązany jest do wystawienia pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania Karty Zgonu (koniecznej do celów pogrzebu). Dokumenty te, należą się wszystkim dzieciom bez względu na czas zakończenia ciąży. W Urzędzie Stanu Cywilnego rodzina dostaje skrócony akt urodzenia dziecka. Wydany odpis aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją - pełni rolę aktu zgonu.
 

 

Pochówek_płodów_Warszawa_1

Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45

Menu