Pogrzeb Warszawa

Pogrzeb dziecka nienarodzonego Warszawa

Pogrzeb dziecka nienarodzonego Warszawa.

Pogrzeb dziecka nienarodzonego jest bardzo bolesnym doświadczeniem. Pochowanie dziecka pomaga z poradzeniem sobie z pustką w sercu, jaką ponieśliśmy oraz jest sposobem przeżycia żałoby. Wielu rodziców dzieci nienarodzonych napotykają przy próbie organizacji pogrzebu na liczne utrudnienia administracyjne.
Prawa, przysługujące w organizacji pogrzebu dzieci nienarodzonych w Warszawie, decyzja, co stanie się z ciałem dziecka - należy do rodziców, odbierają ciało - organizują pogrzeb - bądź pozostawiają je w szpitalu.
Każdy szpital z oddziałem ginekologiczno - położniczym zobowiązany jest do wystawienia zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania Karty Zgonu (koniecznej do przygotowania pogrzebu). Dane dokumenty należą się wszystkim dzieciom (płodowi, zarodkowi) bez względu na czas zakończenia ciąży. W Urzędzie Stanu Cywilnego rodzina otrzymuje akt urodzenia dziecka. Wydany odpis aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją - pełni rolę aktu zgonu. W przypadku odmowy wydania w/w dokumentów przez szpital, argumentowanej na przykład trudnościami z ustaleniem płci, rodzice mają prawo jej wskazania. Jest to tak zwane „uprawdopodobnienie płci” bazujące np. na odczuciach matki.
 

 

Pogrzeb_dziecka_nienarodzonego_Warszawa_1

Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45

Menu