Pogrzeb Warszawa

Pogrzeb dziecka utraconego w Warszawie

Pogrzeb dziecka utraconego w Warszawie.

Nie ważne, w którym tygodniu ciąży doszło do poronienia. Rodzice mają prawo do pogrzebu utraconego dziecka. Przy trudnościach z ustaleniem płci dziecka, w dokumenty zostanie wpisana płeć, jaką wybrali rodzice.
Szpital zobowiązany jest do wystawienia zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania Karty Zgonu (koniecznej do celów pogrzebu dziecka). Dokumenty te należą się wszystkim dzieciom utraconym bez względu na czas zakończenia ciąży. W Urzędzie Stanu Cywilnego rodzina dostaje skrócony akt urodzenia dziecka. Wydany odpis aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją - pełni rolę aktu zgonu.
 
 

Pogrzeb_dziecka_utraconego_w_Warszawie_1

Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45

Menu