Pogrzeb Warszawa

W razie śmierci

W razie śmierci, Zakład Pogrzebowy Służew, pomoże Państwu w organizacji całego pogrzebu.
Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45.
 
Zakład pogrzebowy Warszawa - Zakład pogrzebowy Piaseczno
 
Co zrobić w razie śmierci osoby w domu:
- powiadomić pogotowie ratunkowe,
- powiadomić zakład pogrzebowy o śmierci osoby w domu,
- poprosić wybrany zakład pogrzebowy o odebranie osoby zmarłej z domu do kostnicy.
Z protokołem zgonu kierujemy się do lekarza pierwszego kontaktu,  po kartę zgonu. Kopiujemy ją kilkakrotnie, gdyż w niej podana jest przyczyna śmierci, co może przydać się przy sprawach spadkowych, w wielu instytucjach np. ubezpieczeniowych, bankach.
Następnie udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego z:
- dowodem osobistym,
- paszportem,
- książeczką wojskową,
- kartą zgonu.
W Urzędzie Stanu Cywilnego, otrzymacie Państwo 3 akty zgonu. Od tej chwili zajmujemy się pochówkiem. Po pogrzebie kartę zgonu potwierdzoną przez USC oraz akt zgonu zostawiamy w ewidencji cmentarza.
 
Co zrobić w razie śmierci osoby w hospicjum:
W po śmierci osoby w hospicjum:
- proszę wybrać zakład pogrzebowy, przewiezie on osobę zmarłą do kostnicy,
- można zająć się organizacją pogrzebu.
 
Co zrobić w razie śmierci osoby w szpitalu:
Po śmierci osoby w szpitalu proszę:
- pójść do działu statystyki szpitalnej, by zabrać, przygotowaną już kartę zgonu pacjenta oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok,
- z dowodem osobistym i kartą zgonu osoby zmarłej trzeba pójść do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, gdzie nastąpiła śmierć osoby w szpitalu, po 3 akty zgonu,
- skontaktować się (tego samego dnia) z zakładem pogrzebowym, aby przygotować kwestie związane z organizacją pogrzebu.

 

W_razie_śmierci_1

Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45

Menu