Pogrzeb Warszawa

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

Zasiłek pogrzebowy z ZUS należy się:
- ubezpieczonym,
- osobom pobierającym emeryturę lub rentę,
- osobom, które w dniu śmierci nie miały ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniały warunki do jej uzyskania i pobierania,
- osobom pobierającym zasiłek chorobowy,
- członkom rodziny.
Członkowie rodziny to:
- dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
- przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
- wnuki i rodzeństwo,
- małżonek (wdowa i wdowiec),
- rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

Zasiłek_pogrzebowy_z_ZUS_1

Zapraszamy pod całodobowy numer (22) 853 - 45 - 45

Menu